0868 855 152 (Bảo Lâm)

Rượu đặc sản

Bình 2,28 Lít

Bình 2,28 Lít

Gồm có

- 4 con bào ngư cái to

- 5 cá ngựa nhỡ

- Đẳng sâm

- Kỉ tử

- Táo đỏ

 

Bình 2,28 Lít

1.800.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 2,28 Lít

Bình 2,28 Lít

Gồm có

- 4 cá ngựa

- 4 hải sâm

- 2 bào ngư

- 1 vi cá

- 1 sao biển

- 2 hải long

- 2 hải kim

- 1 hoa đinh lăng

- Kỉ tử

- Táo đỏ

- Đẳng sâm

Bình 2,28 Lít

1.700.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 1,8 Lít

Bình 1,8 Lít

Gồm có

- 4 con bào ngư cái to

- 3 cá ngựa

- Đẳng sâm

- Kỉ tử

- Táo đỏ

 

Bình 1,8 Lít

1.500.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 2 Lít

Bình 2 Lít

Gồm có

- 10 cá ngựa nhỡ

- 4 hải sâm đỏ

- 1 sao biển

- 1 hoa đinh lăng

- 2 hải yến

- 2 hải long

- 2 hải xà

- Kỉ tử

- Táo đỏ

- Đẳng sâm

 

Bình 2 Lít

2.200.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 3 Lít

Bình 3 Lít

Gồm có

- 1 kg bào ngư cái to

- 6 cá ngựa

- Đẳng sâm

- Kỷ tử

- Táo đỏ

 

Bình 3 Lít

3.200.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 3,8 Lít

Bình 3,8 Lít

Gồm có

- 6 con bào ngư cái to

- 6 cá ngựa to

- 1 vi cá

- 2 sao biển 

- 2 hoa đinh lăng

- Đẳng sâm

- Kỷ tử

- Táo đỏ

Bình 3,8 Lít

3.500.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 3,8 Lít

Bình 3,8 Lít

Gồm có

- 6 cá ngựa to

- 0,5kg hải sâm đỏ

- 1 vi cá

- sao biển

- 2 hoa đinh lăng

- Đẳng sâm

- Kỳ tử

- Táo đỏ

Bình 3,8 Lít

3.500.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 3 Lít

Bình 3 Lít

Gồm có

- 6 cá ngựa to

- 1 vi cá

- 2 hải long

- 1 sao biển

- Đẳng sâm

- Kỉ tử

- Táo đỏ

 

Bình 3 Lít

3.200.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 5 Lít

Bình 5 Lít

Gồm có

- 6 con bào ngư cái to

- 1 vi cá

- 6 cá ngựa to

- 0,5kg hải sâm đỏ

- sao biển

- 2 hoa đinh lăng

- Đẳng sâm

- Kỷ tử

- Táo đỏ

Bình 5 Lít

5.000.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Bình 2 Lít

Bình 2 Lít

Gồm có

- 4 cá ngựa to

- 1 vi cá

- 1 sao biển

- 1 hoa đinh lăng

- 2 hải kim

- 2 hải long

- Đẳng sâm

- Táo đỏ

- Kỉ tử

Bình 2 Lít

1.800.000đ

Liên hệ Liên hệ tư vấn: 0868 855 152

Hotline
Hotline